Służba BHP

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) to dział lub osoba w organizacji, której głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla wszystkich pracowników. Służba BHP odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym poprzez monitorowanie warunków pracy, prowadzenie szkoleń i przeprowadzanie ocen ryzyka.

Oto kilka głównych zadań służby BHP:

  1. Monitorowanie warunków pracy: Służba BHP regularnie sprawdza warunki pracy w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zagwarantowania zgodności z przepisami BHP.
  2. Przeprowadzanie ocen ryzyka: Ocena ryzyka zawodowego to kluczowe zadanie służby BHP. Polega na identyfikacji i ocenie ryzyka związanego z różnymi aspektami pracy, a następnie podjęciu działań w celu zminimalizowania tego ryzyka.
  3. Szkolenia z zakresu BHP: Służba BHP jest odpowiedzialna za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te mają na celu zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń związanych z ich pracą i wiedzą, jak postępować, aby je minimalizować.
  4. Dochodzenie wypadków: Po wypadku, służba BHP przeprowadza dochodzenie, aby ustalić przyczyny wypadku i zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.
  5. Zarządzanie sprzętem ochronnym: Służba BHP jest również odpowiedzialna za zarządzanie sprzętem ochronnym, w tym za zapewnienie, że pracownicy mają dostęp do odpowiedniego sprzętu i są przeszkoleni, jak go używać.

Rola służby BHP w organizacji jest niezwykle ważna, gdyż prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Shopping Cart
Scroll to Top
YouTube
Skip to content