Polityka prywatności/RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Work Max w Częstochowie (42-207) przy ul. Próchnika 2 lok. 51, NIP 949-19-18-969, informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Work Max z siedzibą w Częstochowie (42-207) przy ul. Próchnika 2 lok. 51, NIP 949-19-18-969, tel. +48 34 3735341, e-mail: biuro@workmax.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, dokumentacji przebiegu kształcenia), ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora), weryfikacji wiarygodności płatniczej, wsparcia obsługi, szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Shopping Cart
Scroll to Top
YouTube
Skip to content