Opinie i ekspertyzy sądowe

Work Max BHP Częstochowa

Opinie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą zazwyczaj wypadków przy pracy w toczących się postępowaniach:

– przygotowawczych oraz karnych,

– cywilnych,

– z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przedmiotem opinii jest przede wszystkim ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia, uchybień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ich związku ze zdarzeniem jak również kwestie odpowiedzialności i przyczynienia się do zaistnienia zdarzenia przez strony.

Wydanie opinii z zakresu BHP w procesie sądowym z uwagi na stopień skomplikowania przedmiotu opiniowania jak również interdyscyplinarny charakter tej dziedziny wiedzy jest w zasadzie koniecznością.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, zarówno instytucjonalnym jak i prywatnym, we współpracy z Instytutem Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie kompleksowo opracowujemy opinie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w wielospecjalistycznych zespołach biegłych, w skład których wchodzą specjaliści różnych dziedzin, np.:

– bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

– toksykologii,

– traumatologii, medycyny sądowej, pielęgniarstwa,

– mechanoskopii, chemii sądowej,

– psychologii i psychiatrii,

– medycyny pracy.

Shopping Cart
Scroll to Top
YouTube
Skip to content