Work Max – Szkolenia i Usługi i BHP
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych
w Częstochowie

Adres korespondencyjny:
42-207 Częstochowa, skr. poczt. nr 15

mail: biuro@workmax.pl

tel. +48 34 3735 341, fax: +48 34 3735 346

NIP: 9491918969, Regon: 240096155, Regon szkoły: 361803601

Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A. oddział w Częstochowie
19 1050 1142 1000 0090 6883 3087

Shopping Cart
Scroll to Top
YouTube
Skip to content