Kontakt

biegły sądowy BHP Częstochowa

Work Max, Doradztwo Personalne i BHP

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych
w Częstochowie

skr. poczt. nr 15
42-207 Częstochowa
woj. śląskie, Polska

NIP: 9491918969,   Regon: 240096155

tel. (34) 3735341, (34) 3735342, fax: (34) 3735346
mail: biuro@workmax.pl

ING Bank Śląski o/Częstochowa
19 1050 1142 1000 0090 6883 3087

Nr rejestru Agencji Zatrudnienia: 1628

Nr rejestru instytucji szkoleniowej RIS:  2.24/00114/2014