Szkolenia BHP

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jak wskazuje art. 237(3)§1 Kodeksu pracy pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Proponujemy Państwu atrakcyjne szkolenia BHP o wysokiej wartości merytorycznej. Szkolenia prowadzimy w formie stacjonarnej, e-learningowej lub blended-learning (mieszanej).

Zachęcamy do kontaktu celem ustalenia dogodnych dla Państwa warunków współpracy.