Służba BHP

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną „służbą BHP”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP specjaliście spoza zakładu pracy.

Proponujemy Państwu outsourcing służby BHP w ramach stałego abonamentu miesięcznego.

Zachęcamy do kontaktu celem ustalenia dogodnych dla Państwa warunków współpracy.